Živé stěny

Původní kulisou pro lidský život na Zemi byla rajská zahrada. Pořád zůstává symbolem hojnosti a spokojenosti. Ve vertikálním provedení reprezentuje sjednocení technického pokroku s laskavou vstřícností a krásou rostlin. 

Nabízíme návrhy a realizaci živých stěn i vertikálních zahrad, oborné dlouholeté zkušenosti, nejmodernější technologie, použití úsporných světelných zdrojů s vhodnými světelnými parametry pro zdraví růst a rozvoj rostlin.

ziva_stena_z_rostlin

Předpoklady realizace

Nezbytným předpokladem je kolmá plocha určená k realizaci vertikální zahrady. Další pomocné předpoklady se dají technologicky překlenout.

Kolmou plochou může být zeď o nosnosti 90 kg/m2 ( instalace do SDK není optimálním řešením ) nebo nosná konstrukce, popřípadě staticky vyhovující pevné body, na které lze vertikální zahradu instalovat. Příkladem je podlaha, na které může být položená samonosná konstrukce. Dalším příkladem je strop, do kterého může být vertikální zahrada ukotvena.

Druhým předpokladem je zdroj energie pro závlahu, případně osvětlení. Nejčastěji se jedná o zásuvku 230V v standardním provedení. V konkrétních případech to může být však jinak. Využitelné jsou i jiné zdroje energie pro závlahový systém, jako například gravitační, sluneční, mechanická.

Třetím předpokladem je zdroj vody. Pokud máme zdroj vody přivedený k vertikální zahradě, můžeme instalovat automatické dopouštění do zásobníku. Pokud ne, je potřeba zásobník pravidelně a včas doplňovat.

ziva_stena_z_rostlin_restaurace_entree

Naše technologie

Základem naší technologie je tzv. vegetační plášť tvořený souvrstvím geotextílií různých vlastností. Vegetační plášť je obvykle instalován na pevnou podložku opatřenou hydroizolací, nebo v případě PP desky je pevná podložka zároveň hydroizolační. Tuto sestavu nazýváme panelem vertikální zahrady. Panely vertikální zahrady se vyrábějí dílensky na míru. V místě instalace se z nich může vyskládat plocha jakéhokoli tvaru a velikosti .

Rostliny je možné při této technologii sadit v různých velikostech, od malých sazeniček až po vzrostlejší rostliny. Možná je i výsadba cibulí hlíz a výsev semen. Dle umístnění vertikální zahrady se volí sortiment rostlin odpovídajících nároků.

Systém splňuje podmínky platné legislativy České republiky a Evropské unie. Nevytváří komplikace pro příznivé statické posouzení.

Rostliny potřebují k fotosyntetické asimilaci světlo konkrétních vlnových délek v červeném a modrém spektru. Obecně se má za to, že pokud je intenzita toku fotonů (světla) nízká, rostlina víc prodýchá než vyprodukuje, prostě umírá. Pokud nemáme stanoviště pro vertikální zahradu s dostatečným přirozeným osvětlením, musíme poskytnout rostlinám umělé osvětlení. Za tímto účelem nabízíme GROWLED svítidla. Mohou být vestavná do podhledu, přisazená na zdi nebo na stropě, mohou být montována na třífázovou lištu.

Nabízíme GROWLED svítidla, které jsme již v našich realizacích použili, a máme s nimi dobré zkušenosti.

GROWLED svítidla, které nabízíme, jsou se speciálními čipy s vysokou efektivitou FAR. Jejich vlnové spektrum je přesně nastaveno na vlnové délky, které potřebují rostliny ke svému životu. Doplňkové vlnové délky pak zbarví světlo do bíla, aby bylo uživatelsky příjemné pro pozorovatele, který se bude kochat krásou živé stěny, nebo vertikální zahrady.

Kontaktujte nás pro návrh živé stěny, nebo vertikální zahrady a změňte prostor okolo Vás na pořádný kus přírody.

Více inspirace a informací naleznete na stránkách ČAROKVĚTY.cz

zahradni_osvetleni_zivich_sten_vertikalnich_zahrad