Plánování LED osvětlení pro růst rostlin je důležité

Při pěstování rostlin v interiéru nestačí pouze vědět, že modrá a červená vlnová délka působí na chlorofyl. I když na této informaci staví většina prodejců, je to v podstatě pouze zlomek toho, co je nutné ke správnému ozáření rostlin. 

Vaším cílem je jistě dosáhnout co nejlepších výsledků při co nejmenších nákladech na energii. Potřebujete zvolit vhodný výkon světelných zdrojů a jejich ideální vzdálenost. Také je důležité správně nastavit úroveň fotonové energie a její homogenitu. Až tehdy se blížíme k ideálním podmínkám ozářenosti a potenciální dobré úrodě. 

Mezi naše služby patří také plánování světelných soustav, ať už se jedná o malý pěstební box nebo skleník o velikosti dvou hektarů.

Některé ukázky z připravovaných projektů: